Flere unge skal have en
uddannelse

Bedre og mere helhedsorien-
teret hjælp

Langtidsledigheden skal
bekæmpes

En tættere og styrket dialog
med de lokale virksomheder

Jeg er stolt af mit job

Jeg er ansigtet udadtil

Jeg er på i mit daglige virke

Det, jeg giver, får jeg tilbage

Jeg giver virksomhederne
lidt mere, end de forventer

Borgeren skal føle sig hørt

Jeg svarer til tiden

Din kontaktperson er…

Vi sender ikke borgeren rundt
Det næste skridt er…

Koordinering

Samtaler

Virksomhedsrettet

Mentor

Borgeren i centrum

Vi gør kolde hænder varme

Fokus på resultater frem for
processer

Aftale- og handleplan

Indsatskatalog

Frivillighedskatalog

RSS

Styringskoncept og
Budgetmål

Jobcentrets hovedformål

 

Vi skal sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft,

og at borgere kommer i job eller uddannelse.